Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Αρχική

Η Θεσσαλονίκη Κατασκευές  δραστηριοποιείται στον τομέα των μηχανολογικών έργων και βιομηχανικών κατασκευών απο το 1978. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στα Διαβατά του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν την μελέτη και την κατασκευή δοχείων πίεσης,δεξαμενών υγραερίου,εναλλακτών,βιομηχανικού εξοπλισμού καθώς και την προκατασκευή και ανέγερση  δεξαμενών μεγάλου κυβισμού, βιομηχανικών δικτύων σωληνώσεων,πυλώνων ανεμογεννητριών και βαρέων μεταλλικών κατασκευών. Η εταιρεία μας επίσης ασχολείται και με την επισκευή και συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού διυλιστηρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πλοίων. Οι βασικές αρχές λειτουργίας της επιχειρήσης στις οποίες είναι προσηλωμένο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας απο την  ιδρυσή της, αποτέλεσαν τον βασικότερο παράγοντα εδραιωσής της στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα επέκτασης και σε αγορές του εξωτερικού.

Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων - Πετρελαιοειδών - Μονάδων Παραγωγής Biodiesel

δείτε περισσότερα...

Μηχανολογικά Βιομηχανικά Έργα

δείτε περισσότερα...

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

δείτε περισσότερα...

Δοχεία Πιέσεως

δείτε περισσότερα...

Βιομηχανικός Εξοπλισμός - Ειδικές Κατασκευές

δείτε περισσότερα...

Δεξαμενές autogas

δείτε περισσότερα...


επιστροφή